Prof. Severus Snape    Kabinet ~ Knihovna ~ Lektvary ~ Letax
  

   
Přísady

 

Bezoárové kameny

Kde se vytvářejí: v předžaludcích, žaludcích i střevech nejčastěji přežvýkavců
 
Vzhled a složení: většinou se jedná o kulovité útvary, jejichž základem jsou nestravitelné části potravy jako větévky, pryskyřice, srst olizovaná a spolknutá s potravou apod. Nejprve jsou vláknité, ale časem se díky pohybu žaludečních stěn zakulatí nebo získají mírně válcovitý tvar. Na tomto základu se usazují další organické složky a anorganické soli, z nichž se uvolňuje vápník, který vytvoří na povrchu tělesa pevný hladký povlak. V našich podmínkách jsou tyto kameny velikosti čočky až holubího vejce, někdy je jich i několik.
 
Původ názvu: bezoár vznikl z perského slova bazahar, což znamená protijed. Bezoárový kámen (konkrece) se v Orientu pokládal za látku, která měla magickou a léčivou moc a sloužila i jako amulet proti všem chorobám. Užíval se roztlučený na prášek anebo v roztoku. Historie bezoárových kamenů sahá až do pravěku, kdy se vnitřnosti zvířat (ale někdy i lidí) pokládaly za zdroj božských informací. Ze stavu a z obsahu vnitřností věštili kněží primitivních národů, ale i římští haruspikové, budoucí události. Každý nález bezoárové koule se vysvětloval jako šťastný pokyn božské bytosti.

Použití: Dřívější léčitelství vykládalo téměř všechny tělesné i duševní choroby jako otravu životních šťáv. Roztlučené bezoárové kameny se proto používaly jako lék proti otravám všeho druhu, proti nevolnosti, bolestem, poruchám trávení, proti epilepsii a dokonce proti zlým duchům.

Výskyt: nejznámější je koza bezoárová, která  v Orientu rozšířená v několika geografických odrůdách, v jejichž orgánech byly často nalézány.

Ve střední Evropě byly dostupnější bezoárové kameny z kamzíka (odtud název kamzičí koule) a především z kozorožce. Vysoká poptávka po nich ohrozila koncem středověku kozorožce téměř vyhubením. O bezoárových koulích kozorožců se tvrdilo, že umožňují průhled zdí a tomu, kdo je nosí u sebe, zabezpečují ochranu proti zranění sečnou, bodnou i střelnou zbraní. A to se tvrdilo ještě začátkem 19. století! V některých muzeích se dochovaly bezoárové kameny zasazené do drahých kovů a zdobené drahokamy. Pocházejí ze 16. a 17. století.

Je bezoár a bezoár: tímto názvem se také nazývá zvolna tuhnoucí žlutohnědá nasládle vonící tekutina, která se hromadí ve vnitřním koutku oka, zvaném slzník. Bezoár mají jen některé druhy přežvýkavců. Nejznámější je u jelena, ale má ho i daněk a muflon. Srnčí zvěři chybí. Převážně v době říje roztírá zvěř výměšek slzníku - bezoár - jako pachové znamení o větve a kmeny. Bezoár, někdy také nazývaný světlomaz, je tedy něco docela jiného než bezoárový kámen.

~~


Alena's AR Page

  
 

HARRY POTTER, characters, names and related indicia and WARNER BROS.,
shield logo and related indicia are trademarks of Warner Bros. TM & © 2003.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.