Prof. Severus Snape    Kabinet ~ Knihovna ~ Lektvary ~ Letax
    

 
Knihovna - Výpůjční řád

Vypůjčené knihy se vrací nejpozději do 3 dnů
a to nepoškozené a celé!
Do oddělení s omezeným přístupem je povolen vstup pouze na základě písemného svolení některého z učitelů.

Porušení pravidel se trestá!

 

Školní učebnice (1. až 7. ročník)

1. a 2. ročník
Tisíc kouzelných bylin a hub
- Phylinda Výtrusová (současně i pro bylinkářství)
Kouzelnické odvary a lektvary
- Arsenius Stopečka 
 

Pro pokročilé

Lektváry nejmocnejší
    
 

O d d ě l e n í    s   o m e z e n ý m    p ř í s t u p e m


Budete-li nachytáni školníkem Filchem či dokonce samotným profesorem lektvarů v tomto oddělení, mějte na paměti, že školní trest vás nemine!

Životopis profesora Severuse Snapea 

 


Alena's AR Page

  
 

HARRY POTTER, characters, names and related indicia and WARNER BROS.,
shield logo and related indicia are trademarks of Warner Bros. TM & © 2003.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.